Effektive og energirigtige
filterløsninger til industrien

Filterposer

Filterposer til fødevare- og medicinalindustrien

Filterposer til fødevareproduktion skal fremstilles af materialer der lever op til Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Ligeledes skal der under fremstillingen af filterposer til fødevareproduktion arbejdes efter Forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

 • Filterposer til fødevare

  • Fremstilles af materialer der opfylder EN 1935/2004
  • Fremstilles iht. 2023/2006
  • Produktions område og maskiner rengøres før produktionsstart
  • Filterposer beskyttes mod kontaminering
  • Kontrolleres og pakkes individuelt
 • God fremstillings praksis

  • Ingen kanter med løse fibre
  • Individuel rengøring og kontrol
  • Filterposer pakkes enkeltvis i forseglet pose
  • Overensstemmelseserklæring følger med filterposerne
  • Sporbarhed på filterposer
  • Mærkning af leverancer

Filterposer til fødevare fra Safematic

Safematic har lang erfaring med at levere filterposer til fødevareproduktion. Fødevaresikkerhed er meget vigtigt og derfor har Safematic arbejdet systematisk med sikring af kvaliteten fra starten.

Fødevaresikkerhed er først og fremmest at sikre mod overførsel af kemiske stoffer fra filtermedie til fødevare. Alle materialer der anvendes til fødevareproduktion, skal derfor gennem en migrationtest. Ved levering udstedes et dokument som attesterer at materialet, der er anvendt til filterposen, overholder grænseværdier iht. EN 1935/2004.

Fremstilingen af filterposer til fødevareproduktion, skal gøres så det sikres at, der ikke kan spredes fibre eller andet fra filterposer, til fødevaren. Endelig skal filterposer og materialer kunne spores. Alt det er under kontrol hos Safematic. Vi står parat til at hjælpe med at løse filteropgaver