Filterposer

Filterposer

Filterposer er ofte en vigtig del af en proces. Om der er tale om et filter der passer på vores miljø eller filteret skal opsamle et produkt. Så er funktionen af filtret afgørende for om processen kører.

Hos Safematic fremstilles filterposer efter procesforholdene hvor de skal indgå.

Krav til emission, temperaturforhold, støvbelastning og støvsammensætning er blot nogle af de faktorer der afgør hvilket materiale en filterpose skal fremstilles i.

Filtermaterialer kan fås i en række forskellige kvaliteter. Materialeskemaet nederst på denne side viser inddelingen i hovedgrupper. Temperaturen er den første parameter der ses på ved udvælgelse af materiale. Andre faktorer som indholdet af gasser og PH-værdi er med til at udpege det helt rigtige materiale til opgaven.

Når grundmaterialet er valgt, er det overfladen der skal vælges. Her spiller emissionsgrænser og støvets beskaffenhed en vigtig rolle. Erfaring hos leverandøren er en vigtig del af at vælge den rigtige løsning, så derfor foregår udvælgelsen også altid som en dialog mellem leverandør og kunde.
Kontakt Safematic og få hjælp til valget af det helt rigtige filtermateriale.

Filterposer til fødevare

Filterposer til fødevareproduktion skal fremstilles af materialer der lever op til Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Ligeledes skal der under fremstillingen af filterposer til fødevareproduktion arbejdes efter Forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

FILTERPOSER TIL FØDEVARE

GOD FREMSTILLINGS PRAKSIS

Safematic har lang erfaring med at levere filterposer til fødevareproduktion. Fødevaresikkerhed er meget vigtigt og derfor har Safematic arbejdet systematisk med sikring af kvaliteten fra starten.

Fødevaresikkerhed er først og fremmest at sikre mod overførsel af kemiske stoffer fra filtermedie til fødevare. Alle materialer der anvendes til fødevareproduktion, skal derfor gennem en migrationtest. Ved levering udstedes et dokument som attesterer at materialet, der er anvendt til filterposen, overholder grænseværdier iht. EN 1935/2004.

Fremstilingen af filterposer til fødevareproduktion, skal gøres så det sikres at, der ikke kan spredes fibre eller andet fra filterposer, til fødevaren. Endelig skal filterposer og materialer kunne spores. Alt det er under kontrol hos Safematic. Vi står parat til at hjælpe med at løse filteropgaver


Produkt versioner

{{ headersPretty[header] }}
Download
Only 100 products are shown. Use filters to narrow the products shown.