Effektive og energirigtige
filterløsninger til industrien

Filterposer

Filterposer

Filterposer er ofte en vigtig del af en proces. Om der er tale om et filter der passer på vores miljø eller filteret skal opsamle et produkt. Så er funktionen af filtret afgørende for om processen kører.

Hos Safematic fremstilles filterposer efter procesforholdene hvor de skal indgå.

Krav til emission, temperaturforhold, støvbelastning og støvsammensætning er blot nogle af de faktorer der afgør hvilket materiale en filterpose skal fremstilles i.

Filtermaterialer kan fås i en række forskellige kvaliteter. Materialeskemaet nederst på denne side viser inddelingen i hovedgrupper. Temperaturen er den første parameter der ses på ved udvælgelse af materiale. Andre faktorer som indholdet af gasser og PH-værdi er med til at udpege det helt rigtige materiale til opgaven.

Når grundmaterialet er valgt, er det overfladen der skal vælges. Her spiller emissionsgrænser og støvets beskaffenhed en vigtig rolle. Erfaring hos leverandøren er en vigtig del af at vælge den rigtige løsning, så derfor foregår udvælgelsen også altid som en dialog mellem leverandør og kunde.
Kontakt Safematic og få hjælp til valget af det helt rigtige filtermateriale.